Logika I

Wykłady prof. Andrzeja Wiśniewskiego

Edycja 2010/2011: tutaj

Materiały z konwersatoriów dla studentów I roku kognitywistyki (2008/2009 i 2009/2010):

Sylabus i zasady zaliczania obowiązujące w roku 2009/2010 znajdują się tutaj

Sylabus i zasady zaliczania

Zbiory, cz. 1
Zbiory, cz. 2
Relacje i funkcje
13 i 16 kwietnia 2010: Funkcje prawdziwościowe i tabele analityczne i jeszcze to
20 i 23 kwietnia 2010: tabele analityczne
Tabele analityczne (c.d.), operacja podstawiania w KRZ
27 i 30 kwietnia 2010: Dowody aksjomatyczne w KRZ
4 i 7 maja 2010: kolokwium nr 2*.
7 maja 2010: poprawa kolokwium nr 1* (godz. 13.15, sala 306, bud. D)
11 maja 2010: Koniunkcyjne Postacie Normalne
14 maja 2010: Logic in Cognitive Science, zajęć nie ma
18 maja 2010: Język KRP
21 maja 2010: godz. 13.15 — Koniunkcyjne Postacie Normalne, godz. 15.00 — Język KRP
25 i 28 maja 2010: Dowody aksjomatyczne w KRP
28 maja 2010: poprawa kolokwium nr 2* (godz. 13.15, sala 306, bud. D)
1 i 4 czerwca 2010: kolokwium nr 3*
8 czerwca 2010: Przedegzaminacyjnie: dziś pytanie, dziś odpowiedź (i poprawy kolokwiów*)
11 czerwca 2010: poprawa kolokwium nr 3 (i poprzednich)*
14 czerwca 2010: wpisy (13.00 — 14.00, pok. 97)
Metalogika

kolejne wpisy - 28 czerwca, 11.00 - 14.00

*skutki ostateczne

Kolokwia (rok 2008/2009):
nr 1
nr 2
nr 3

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License