Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

Materiały dla studentów V roku kognitywistyki:

Sylabus i zasady zaliczania

Wykłady

Konwersatoria:

Egzaminy (z zadaniami np. takimi):

  • 2 lutego 2011, 10.00-11.00, sala 108, bud. D*
  • 9 lutego 2011, 10.00-11.00, sala 108, bud. D*

Egzamin poprawkowy (jeśli)

  • 16 lutego 2011, 10.00-11.00, sala 108, bud. D

*skutki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License